PLANT HORMONES PRAYOON BRAND

อาหารเสริมพืชทางใบ (ตรา ประยูร)

 เห็นผลชัดประหยัดชัวร์

ประยูร.jpf

เคียงข้างเกษตกรไทยอย่างยั่งยืน

อาหารเสริมพืชทางใบ (ตราประยูร)

ฮอร์โมนลำไย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืชทางใบ (ตราประยูร) ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) Central Lab Thai (Report No. TRCM64/06115) ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชที่ต้องการสารอาหารในปริมาณสูง เช่น ลำไย มะม่วง ทุเรีย ลิ้นจี้ เป็นต้น อาหารเสริมพืชทางใบ (ตราประยูร) มีให้เลือกใช้ครบทุกระยะในการทำลำไย ทั้งช่วงบำรุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว ระยะเตรียมต้นสะสมอาหาร ช่วงทำสารลำไย ช่วงเปิดตาดอก บำรุงช่อดอก ช่วงบำรุงลูกเล็กจนถึงเมล็ดในดำ ช่วงขยายลูกเพิ่มน้ำหนัก เห็นผลชัดประหยัดชัวร์

อาหารเสริมพืชทางใบ.ประยูร.ลำไย.1.5.jpg
อาหารเสริมพืชทางใบ.ประยูร.ลำไย.2.jpg

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดบำรุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว ลำไย
ชุดฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยว

ช่วยเร่งการเจริญเติบโตสำหรับพืช

ที่ต้องการใช้ธาตุอาหารในปริมาณสูง

วิธีใช้และสูตรปุ๋ยบำรุงต้น >

ชุดสะสมอาหาร ลำไย
ชุดสะสมอาหาร

เพิ่มการแตกตาดอกลำไยเพิ่มน้ำหนัก

ความหวานทำใบเขียวต้านทานโรค

วิธีใช้และสูตรปุ๋ยช่วงสะสมอาหาร >

ชุดทำสารลำไย
ชุดทำสารลำไย

บังคับให้ลำไยออกดอกทั้งในและ

นอกฤดูทำได้ทุกสภาพอากาศ

วิธีใช้และสูตรปุ๋ยช่วงทำสาร >

ชุดเปิดตาดอก-บำรุงช่อดอก
ชุดเปิดตาดอก

ส่งเสริมการเปิดตาดอกลำไย

และบำรุงช่อดอกให้กับลำไย

วิธีใช้และสูตรปุ๋ยเปิดตาดอก >

ชุดบำรุงลูกเล็กจนถึงเม็ดในดำ
ชุดบำรุงลูกเล็กถึงเม็ดในดำ

ช่วยบำรุงลูกเล็กสำหรับลำไย

จนถึงเม็ดในดำหลังลำไยออกดอก

วิธีใช้และสูตรปุ๋ยบำรุงลูกเล็ก >

ชุดขยายลูกใหญ่เพิ่มน้ำหนัก ลำไย
ชุดขยายลูกใหญ่

ขยายผลใหญ่สร้างเนื้อแน่นเปลือก

หนาขั้วเหนียวเพิ่มสีสันและน้ำหนัก

วิธีใช้และสูตรปุ๋ยขยายลูกใหญ่ >

ประยูร อะมิโน.jpf
ประยูร อะมิโน

เร่งการเจริญเติบโตเสำหรับพืชที่

ต้องการใช้ธาตุอาหารในปริมาณสูง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

ประยูร กรีนสปีด.jpf
ประยูร กรีนสปีด

ช่วยทำให้ใบแก่เร็วเขียวเข้มช่วยสร้างน้ำตาลเพิ่มการสังเคราะห์แสงให้กับพืช

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

 
ประยูร ขั้วเหนียว.jpf
ประยูร แคลเซียมโบรอน

(ขั้วเหนียว) ป้องกันการหลุดร่วงติดผลดก

เปลือกหนาเนื้อแน่นลูกโตสม่ำเสมอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

ประยูร จัมโบ้.jpf
ประยูร จัมโบ้

ช่วยขยายผลลำไยให้ใหญ่ขึ้น

ช่วยเพิ่มน้ำหนักเปลือกหนาเนื้อแน่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

ประยูร เรโช.jpf
ประยูร เรโช

 ยับยั้งการแตกใบอ่อนลดไนโตรเจน

ช่วยพัฒนาดอกสร้างแป้งและน้ำตาล

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

ประยูร สาหร่าย.jpf
ประยูร สาหร่าย

เพิ่มการแตกตาดอกทำให้ดอกสมบูรณ์

เพิ่มน้ำหนักความหวานต้านทานโรคพืช

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

ประยูร ไคโตซาน.jpf
ประยูร ไคโตซาน

ช่วยกระตุ้นการดูดซึมสามารถป้องกันตัวเอง

จากการทำลายของโรคแมลงศัตรูพืช

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

ดอกดก.jpf
ประยูร ดอกดก

บังคับให้ลำไยออกดอกทั้งในและ

นอกฤดูทำได้ทุกสภาพอากาศ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

อาหารดอก ลำไย.jpf
ประยูร อาหารดอก

​อาหารดอกสำหรับลำไย

ที่ต้องการผลผลิตสูง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

LOGO Prayoon_edited.jpg
ประยูร

อาหารเสริมพืชทางใบ (ตรา ประยูร)
เห็นผลชัดประหยัดชัวร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ >

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
ประยูร อะมิโน ผ่านการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 

Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd

Report No. TRCM64/06115

อาหารเสริมพืชทางใบ.ประยูร.ลำไย.12.jpg
 

สูตรปุ๋ยลำไย (ทางดินและทางใบ)

 

รีวิวชาวสวน